Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 4.8.2023.