Odstávka pitnej vody v obci

Vážení občania, venujte prosím pozornosť tomuto oznamu!

V utorok dňa 26.3.2019 bude v obci od ranných hodín cca od 7.00 hod až do 17.00 hod odstavený obecný vodovod z dôvodu predpísaného čistenia a dezinfekcie zásobníkov pitnej vody. V uvedený deň budú zároveň vykonané nutné opravy a výmeny poškodených rozvodných ventilov na jednotlivých vetvách rozvodu vody.

Prosím spoluobčanov, aby si už v pondelok pripravili na nasledujúci deň dostatok pitnej a úžitkovej vody pre svoju spotrebu. Takáto údržba sa v pravidelných intervaloch opakuje každé dva roky.

Starosta obce.

odstávka vody