Odpočet stavu vodomerov

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 19. 1. do 21. 1. 2024 sa uskutoční odpočet stavu vodomerov.

Žiadame všetkých odberateľov vody, aby umožnili poverenému pracovníkovi prístup k vodomeru.

V prípade, že nebude možné vykonať odpočet stavu vodomeru fyzicky, môžete stav nahlásiť aj elektronicky, prostredníctvom el. formulára.

Ďakujeme za pochopenie.