Odpočet elektromerov

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že od 24. 10. do 26. 10. 2023 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa.

Odpočty je nutné vykonať fyzicky. Stavy na lístkoch ani inak sprostredkované nebudú akceptované, preto žiadame obyvateľov o sprístupnenie elektromerov.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.