Odpisovanie stavu vodomerov v obci

Vážení občania!

Oznamujeme Vám a organizáciám, že od 7.1.2019 sa začína s odpisom stavu vodomerov, ktorý bude pokračovať do 16.1.2019. Žiadame Vás o sprístupnenie vodomerných šachiet. Odpis vodomerov vykonajú obecní pracovníci. V prípade, že nebude vodomer sprístupnený, bude odpočet vykonaný odhadom.

Ďakujeme za porozumenie.

V prípade, že nemôžete alebo neviete zabezpečiť odpísanie stavu vodomera, môžete na nahlásenie aktuálneho stavu vodomera využiť elektronický formulár.

Upozorňujeme, že údaje zistené priamym odpisom stavu vodomera obecnými pracovníkmi sú vždy uprednostnené!