Odpisovanie stavu elektromerov

Vážení občania,

od piatku 19.10.2018, aj počas víkendu budú poverení pracovníci vykonávať v domácnostiach odpis stavu elektromerov. Odpis by mal v obci prebiehať až do 27.10.2018.

Túto skutočnosť si môžete overiť na vašich faktúrach za dodávku elektriny.

Ďakujeme

Podľa neoverených informácií od Západoslovenskej distribučnej, a.s. sú pracovníci poverení odpisom stavu elektromera, vybavení preukazom s číslom, podľa ktorého je možné si na zákazníckej linke 0850 333 999 overiť oprávnenie zamestnanca a jeho pravosť.

Môžete tak urobiť v prípade pochybností alebo podozrivého správania sa odpisujúceho zamestnanca.