Odpisovanie stavu elektromerov

Vážení občania,

od piatku 19.10.2018, aj počas víkendu budú poverení pracovníci vykonávať v domácnostiach odpis stavu elektromerov. Odpis by mal v obci prebiehať až do 27.10.2018.

Túto skutočnosť si môžete overiť na vašich faktúrach za dodávku elektriny.

Ďakujeme