Odpis stavu vodomerov v obci

Vážení občania,

TAVOS, s.r.o Trnava oznamuje, že v dňoch od 20.5.2021 bude prebiehať odpočet stavov vodomerov pracovníkmi TAVOSu.

Občania, ktorí sa budú nachádzať mimo svojich domovov, môžu stav dať do okna, na dvere alebo na iné viditeľné miesto.

Odpis bude slúžiť na výpočet stočného, teda platí pre tých, ktorí sú napojení na kanalizáciu.

Ďakujeme za porozumenie.