Odpis stavu vodomerov

Vážení občania!

Od 23.6. do 25.6. 2022 sa vykonáva odpis stavu vodomerov v domácnostiach.

Žiadame občanov, aby umožnili povereným osobám vykonať odpis vodomerov. V prípade, ak sa občania počas vykonávania odpisu nezdržujú vo svojich domácnostiach, aby stav vodomeru nahlásili na obecný úrad do 1.7.2022.

Kontakt: email: urad@abraham.sk, tel. 031/7857220, 0911875757

Ďakujeme za pochopenie.