Odpis stavov vodomerov – STOČNÉ

Vážení občania.

TAVOS a.s. Trnava oznamuje občanom napojeným na kanalizáciu, že v utorok 30.11.2021 budú pracovníci TAVOS-u odpisovať stavy vodomerov potrebných k vyúčtovaniu stočného. Z dôvodu pandemickej situácie TAVOS a.s. žiada občanov, aby zverejnili stavy vodomerov na viditeľnom mieste.

Nahlásenie stavu vodomeru elektronickyformulár sa nachádza na webstránke TAVOS a.s., v prípade technických problémov, kontaktujte spoločnosť TAVOS.

Obecný úrad upozorňuje občanov, že odpis vodomerov z dôvodu vyúčtovania spotreby vody z obecného vodovodu bude prebiehať v mesiaci január 2022. Žiadame občanov, aby stavy vodomerov v mesiaci december na obecný úrad nenahlasovali.

Ďakujeme za pochopenie.