Odpis elektromerov v obci Abrahám

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje, že v dňoch 23. – 26.10.2019 bude poverený pracovník odpisovať stavy všetkých elektromerov v obci.