Odpis a kontrola stavu vodomerov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 1., 2., 3., a 5.7.2021 v popoludňajších hodinách sa uskutoční odpis a kontrola vodomerov v našej obci. Žiadame občanov, aby umožnili povereným pracovníkom prístup k vodomerom.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Nahlásenie stavu vodomeru elektronicky