Očkovanie proti COVID 19 jednorázovou dávkou vakcíny Janssen

Pre občanov vo veku 18+ je možnosť zabezpečiť očkovanie proti COVID 19 jednorázovou dávkou vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson a to priamo v našej obci mobilnou očkovacou jednotkou, ktorú zabezpečuje Nemocnica Sv. Lukáša v Galante. Pre záujemcov by očkovanie prebehlo v týždni od 26.7.2021 v kultúrnom dome.

Záujemci sa môžu prihlásiť do 15.7.2021 na obecnom úrade do 14.00 hod. Pri prihlasovaní treba uviesť rodné číslo, zdravot. poisťovňu a tel. kontakt. Môžu sa prihlásiť aj ľudia bez trvalého pobytu v našej obci.

Občanom, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou od fr. Pfeizer mobilnou očkovacou jednotkou TSK bude druhý termín očkovania oznámený telefonicky.