Ochrana úrody pred požiarmi – upozornenie na nebezpečenstvo vzniku požiarov