Obnovenie prezenčného vzdelávania pre žiakov 8. a 9. ročníka

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe Rozhodnutia ministra školstva, odporúčania RÚVZ Galanta a rozhodnutia zriaďovateľa školy – Obce Abrahám obnovujeme prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka, od 19. 04. 2021.

Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vzdelávaní je:

  • pri vstupe do budovy školy preukázať sa negatívnym testom, nie starším ako 7 dní;
  • zákonný zástupca zašle vždy v nedeľu do 20:00 hod. „Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu“ prostredníctvom Edupage z rodičovského konta (sekcia VYHLÁSENIA – formulár 8a)

Možnosť otestovať sa v Abraháme, antigénovým testom, budete môcť v sobotu (17. 4. 2021) v kultúrnom dome, od 8:00 do 14:45 hod.

Žiaci 8. a 9. ročníka pri vstupe do budovy školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Pri vstupe do budovy školy si žiak dezinfikuje ruky a dozor konajúci zamestnanec školy zmeria žiakovi telesnú teplotu. Zákonný zástupca nesmie vstupovať do areálu školy!

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!