Obnovené slávenie svätých omší pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19

Vážení občania,

Farský úrad oznamuje, že od 10.12. bude obnovené slávenie svätých omší pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie Covid-19, do počtu 30 ľudí. Sväté omše budú v piatok a v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 7:30 a o 10:30.

Pre neočkovaných je umožnená individuálna pastorácia. Kostol bude otvorený v nedeľu od 15:00 do 17:00 na individuálnu modlitbu s možnosťou pristúpiť k svätému prijímaniu a sviatosti zmierenia.