Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva

Všetky zápisnice sa otvoria do nového okna/na novej karte, sú vo formáte PDF

Dátum konania: 16.9.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.9.2021 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF
Dátum konania: 9.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 9.6.2021 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 10.3.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.3.2021 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Všetky zápisnice sa otvoria do nového okna/na novej karte, sú vo formáte PDF

Dátum konania: 15.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.12.2020 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 12.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.11.2020 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 13.08.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.08.2020 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 14.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.05.2020 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 27.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27.02.2020 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF
Všetky zápisnice sa otvoria do nového okna/na novej karte, sú vo formáte PDF

Dátum konania: 16.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.12.2019 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 19.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.9.2019 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 25.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 25.6.2019 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 23.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.4.2019 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Dátum konania: 29.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.1.2019 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF
Všetky zápisnice sa otvoria do nového okna/na novej karte, sú vo formáte PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.12.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 27.11.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.10.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 24.7.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2.5.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14.3.2018 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.2.2018 – Zobraziť zápisnicu

Všetky zápisnice sa otvoria do nového okna/na novej karte, sú vo formáte PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.12.2017 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 22.11.2017 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.9.2017 – Zobraziť zápisnicu

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20.6.2017 – Zobraziť zápisnicu