Obecné zastupiteľstvo

Ing. Igor Németh
Ing. Igor NémethStarosta obce Abrahám
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováZástupkyňa starostu a poslankyňa obecného zastupiteľstva

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci/Poslankyne

Milan Janík
Milan JaníkPoslanec obecného zastupiteľstva
Marek Matloň
Marek MatloňPoslanec obecného zastupiteľstva
E-mail:
Ing. Peter Koška PhD.
Ing. Peter Koška PhD.Poslanec obecného zastupiteľstva
Mgr. Jana Hanuliaková
Mgr. Jana HanuliakováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Bc. Dávid Grosman
Bc. Dávid GrosmanPoslanec obecného zastupiteľstva
Vladimír Jucha
Vladimír JuchaPoslanec obecného zastupiteľstva