//Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo 2017-12-18T18:50:00+00:00

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Igor Németh
Ing. Igor NémethStarosta obce Abrahám
Milan Janík
Milan JaníkZástupca starostu obce

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci

Peter Čambál
Peter ČambálPoslanec obecného zastupiteľstva
Predseda kultúrnej a spoločenskej komisie
Mgr. Jana Hanuliaková
Mgr. Jana HanuliakováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Predsedkyňa komisie pre voľnočasové aktivity detí a mládeže
E-mail: hanuliak.jana@gmail.com
Róbert Hričo
Róbert HričoPoslanec obecného zastupiteľstva
Predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
Ing. Lukáš Kopáčik
Ing. Lukáš KopáčikPoslanec obecného zastupiteľstva
Predseda športovej komisie
E-mail: lukas.kopacik@gmail.com
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Predsedkyňa finančnej komisie a správy obecného majetku
Marian Vrbovský
Marian VrbovskýPoslanec obecného zastupiteľstva
Predseda komisie pre životné prostredie
E-mail: marian.vrbovsky.abraham@gmail.com