Obecné zastupiteľstvo

Ing. Igor Németh
Ing. Igor NémethStarosta obce Abrahám
Mgr. Radovan Fodor
Mgr. Radovan FodorZástupca starostu obce a poslanec obecného zastupiteľstva

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci/Poslankyne

Milan Janík
Milan JaníkPoslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Jana Banášová
Jana BanášováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Mgr. Jana Hanuliaková
Mgr. Jana HanuliakováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Bc. Dávid Grosman
Bc. Dávid GrosmanPoslanec obecného zastupiteľstva
Vladimír Jucha
Vladimír JuchaPoslanec obecného zastupiteľstva