Obecné zastupiteľstvo

Ing. Igor Németh
Ing. Igor NémethStarosta obce Abrahám
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováZástupkyňa starostu a poslankyňa obecného zastupiteľstva

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci/Poslankyne

Marián Vrbovský
Marián VrbovskýPoslanec obecného zastupiteľstva
Marek Matloň
Marek MatloňPoslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Peter Koška PhD.
Ing. Peter Koška PhD.Poslanec obecného zastupiteľstva
Mgr. Jana Hanuliaková
Mgr. Jana HanuliakováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Bc. Dávid Grosman
Bc. Dávid GrosmanPoslanec obecného zastupiteľstva
Vladimír Jucha
Vladimír JuchaPoslanec obecného zastupiteľstva