Obecné zastupiteľstvo

Ing. Igor Németh
Ing. Igor NémethStarosta obce Abrahám
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováZástupkyňa starostu a poslankyňa obecného zastupiteľstva

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci/Poslankyne

Milan Janík
Milan JaníkPoslanec obecného zastupiteľstva
Marek Matloň
Marek MatloňPoslanec obecného zastupiteľstva
E-mail:
Ing. Peter Koška PhD.
Ing. Peter Koška PhD.Poslanec obecného zastupiteľstva
Tel.:
E-mail:
Mgr. Jana Hanuliaková
Mgr. Jana HanuliakováPoslankyňa obecného zastupiteľstva
Bc. Dávid Grosman
Bc. Dávid GrosmanPoslanec obecného zastupiteľstva
Vladimír Jucha
Vladimír JuchaPoslanec obecného zastupiteľstva