Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Tibor Ležovič
Mgr. Tibor LežovičStarosta obce Abrahám
Ing. Jana Takáčová
Ing. Jana TakáčováZástupkyňa starostu a poslankyňa obecného zastupiteľstva

Predsedkyňa kultúrnej komisie

Členovia obecného zastupiteľstva

Poslanci/Poslankyne

Miroslav Belko

Miroslav Belko

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda športovej komisie

Ing. Igor Bilčík

Ing. Igor Bilčík

Poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Koška, PhD.

Ing. Peter Koška PhD.

Poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Stanislav Parák

Ing. Stanislav Parák

Poslanec obecného zastupiteľstva
Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Natália Parák

Mgr. Natália Parák

Poslankyňa obecného zastupiteľstva

Milan Štefánik

Milan Štefánik

Poslanec obecného zastupiteľstva