Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad v Abraháme zatiaľ nemá, z technických príčin, stále pracovisko!

Stavebnú agendu vybavuje:

Spoločný stavebný úrad Pusté Úľany
p. Zsolt Galambos