Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad v Abraháme zatiaľ nemá, z technických príčin, stále pracovisko!

Stavebnú agendu vybavuje:

Spoločný stavebný úrad Pusté Úľany

p. Zsolt Galambos

p. Ing. Šmátralová Miroslava

Ohlásenie drobnej stavby

Tlačivo na stiahnutie