Dane a poplatky

V súvislosti s daňovými záležitosťami a pravidelnými poplatkami na Obecnom úrade v Abraháme môžete vybaviť nasledovné:
Všetky tieto služby je možné vybaviť aj elektronicky. Potrebujete občiansky preukaz s čipom.

Najnovšie oznamy