Obecné múzeum – výročná správa

Do múzejníckeho fondu pribudlo 12 predmetov. K 31.12.2017 obecné múzeum eviduje 1 548 historických predmetov. Podľa knihy návštev bolo zaznamenaných 179 návštevníkov. Dobrovoľný finančný príspevok činil 15,30 eur.

K 20. výročiu založenia DHZ bola inštalovaná expozícia archívu zboru, fotografie a ocenenia.

Otváracie dni a hodiny– každú prvú nedeľu v mesiaci od 15.00 hod. do 18.00 hod. a podľa požiadaviek záujemcov.

Informácie o obecnom múzeu