Obecná knižnica – výročná správa

Štatistické údaje v roku 2017

Knižničný fond v roku 2017 9 560 knižných jednotiek
finančná hodnota fondu 24 585,09 eur

Pribudlo 232 kníh
finančná hodnota 1 985,58 kníh

Ubudlo 126 kníh
finančná hodnota úbytku 83, 96 eur

Kúpou bolo získaných 162 kníh v hodnote 1.500,58 eur
Darom bolo získaných 232 kníh v hodnote 485,- eur

Počet výpožičiek v roku 2017 4 003
z toho odborná literatúra 565

  • krásna pre dospelých 1 257
  • odborná pre deti a mládež 864
  • krásna pre deti a mládež 1 371

Počet čitateľov v kalendárnom roku 2017 130
z toho do 15 rokov 66
Celkový počet návštevníkov v knižnici 1 371

Pripravované podujatia v roku 2018

Týždeň slovenských knižníc marec
Noc s Andersenom marec – apríl
Noc literatúry máj
Súťaž „Každý žiak čitateľom“ jún
Elektronická súťaž o prečítaných knihách jún
Literárne hodiny a exkurzie na požiadanie pedagógov

Otváracie hodiny knižnice
Knižnica je otvorená každý piatok v týždni od 13.00 hod. – 19.00 hod.
Počas letných prázdnin otváracie hodiny od 16.00 hod. – 19.00 hod.