Obec Abrahám

Abrahám leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Celú oblasť možno charakterizovať ako kultúrnu step prevažne odlesnenú. Oblasť Abrahámu má reliéf vlnitých rovín, kde prevládajú černozemné a lužné pôdy. Katastrálne územie tvorí v prevažnej väčšine poľnohospodárska pôda.

Krátko z histórie

Vykopávky archeológov dokazujú, že územie obce bolo osídlené už od praveku. Striedali sa tu kultúry od najstaršieho neolitu až po Slovanov. Prvá písomná zmienka o obci Abrahám je z 5. marca 1231, kedy bol spísaný v Svätom Abraháme (Sanktus Abrahám) testament Šebešom, grófom z Pezinka a Svätého Jura, na majetku svojho syna Abraháma. Ďalšia listina z roku 1266 spomína obec ako Szenti Abraam. Obec v 16. storočí patrila panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís, ktoré tu malo majer. V obci bol v roku 1561 postavený kostol na kamennej podmurovke. Na cintoríne okolo kostola sa pochovávalo do roku 1780. Najstaršia známa pečať obce s vyobrazením patriarchu Abraháma, patróna miestneho kostola, pochádza z 18. storočia.

Abrahám v číslach

0
Počet obyvateľov (k 1.1.2021)
0ha
Rozloha obce
0ha
Rozloha lesa
0ha
Rozloha viníc

Fotografie Abrahámu

Symboly obce Abrahám

Tzv. Heraldika – oblasť, veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo ich používať.
Zdroj: Heraldický register SR

Erb obce

erb obce Abrahám

Vlajka obce

Pečať obce

Pečať obce Abrahám

Blazón erbu 

V modrom štíte pod dvoma zlatými osemhrotými hviezdami na zelenej pažiti stojaci strieborný zlatovlasý a zlatobradý patriarcha Abrahám s červeným plášťom na pleciach, pravicou držiaci z pažite vyrastajúcu vysokú zelenú rastlinu s piatimi striebornými zlatostredými kvetmi, ľavicou vysokú zlatú palicu, vľavo vyrastá vysoká zelená listnatá stopka s jednou striebornou heraldickou ľaliou.