Obec Abrahám získala dotáciu na podporu kompostovania

Vážení občania, venujte tomuto oznamu, prosím pozornosť!

Obec Abrahám získala finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie na účel – Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Abrahám. Obecný úrad oznamuje občanom, že kompostéry si môžu prevziať na obecnom úrade počas stránkových dní od 8.-10.00 hod. a v stredu aj od 15.-17.00 hod.

Kompostéry budú vydávané oproti podpisu a do každého domu je pridelený jeden kompostér.

Zároveň Vám všetkým ďakujeme, že sa zapájate do znižovania množstva komunálneho odpadu.