Nnový stroj Holder X45i

Dnes (20.11.2018) obec prevzala do užívania nový stroj Holder X45i s multifunkčným odnímateľným zásobníkom a predným zametacím zariadením.

Stroj v celkovej hodnote 94450;-Eur dotovaný s prostriedkov enviro fondu bude slúžiť, pomôže, ale aj nahradí nedostatok pracovných síl podieľajúcich sa na údržbe našej obce.

Starosta