Nový správca našej farnosti vdp. Ondrej Chrvala

Dňa 1.2.2019 sme na večernej sv. omši privítali nového správcu našej farnosti vdp . Ondreja Chrvalu. V pastoračnej činnosti mu prajeme veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.