Nový poslanec Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad v Abraháme zastúpený starostom Ing. Igorom Némethom oznamuje občanom, že v zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zanikol mandát poslankyne Jany Banášovej, ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Abraháme konaného dňa 15.12.2020.

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nastupujúcim náhradníkom kandidátom, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 1 je:

Ing. Peter Koška PhD.,

ktorý sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ujme po podpise sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Abraháme.

V Abraháme 30.12.2020

Ing. Igor Németh

starosta obce