Nový lekár v ambulancii všeobecného lekára

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že ambulanciu všeobecného lekára v obci Abrahám preberá do svojej starostlivosti MUDr. Abdulah Dammak. Do vyriešenia administratívnych úkonov súvisiacich s preberaním ambulancie na VÚC v Trnave bude poskytovaná občanom lekárska starostlivosť v Trnave v ambulancii MUDr. Dammaka Mozartova ul. v Trnave, alebo v utorok v ambulancii v Pustých Úľanoch v čase od 13.-16.hod.

Ďakujeme za pochopenie.