Nové nálepky na smetné nádoby 2022

Vážení občania,

Obecný úrad oznamuje, že tí, ktorí zaplatili poplatok za vývoz komunálneho odpadu na r. 2022, si môžu vyzdvihnúť nové nálepky na smetné nádoby na OcÚ počas úradných hodín – okrem utorka.

Nálepky na smetné nádoby si treba prevziať do 30. apríla. Od mája budú vysypané iba smetné nádoby s novými nálepkami.

Ďakujeme za pochopenie.