/, Oznamy obecného úradu/ Nebude elektrina a voda

Dňa 1.2. 2018 v čase od 8.00 hod do 15.30 hod. nebude elektrina a tiež voda!

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny dňa 1.2. 2018 v čase od 8.00 hod do 15.30 hod. v časti obce Abrahám od s. č. 63 po s. č. 144, 436, 444.

Nakoľko sa v tejto časti nachádza čerpacia stanica vody dňa 1.2.2017 v čase od 8.00 do 15.30 hod. bude pozastavená dodávka vody v celej obci.

Žiadame občanov, aby sa predzásobili pitnou vodou a vykonali podľa svojich možností, dostupné alternatívne riešenie na zabezpečenie tepla.
Autor | 2018-01-28T18:35:53+00:00 20. decembra 2017|Dôležité, Oznamy obecného úradu|