Návšteva obce Balatonederics

Obec Abrahám prijala pozvanie partnerskej obce Balatonederics, pri príležitosti obecných slávností. Zastúpenie obce, spoločne s folklórnou skupinou Jatelinka srdečne prijali pozvanie starostky obce. Marika Töreky pre hostí pripravila bohatý kultúrny program. Počas celej návštevy sa o našich občanov nápomocne postarala miestna poslankyňa Eva Kiss.

V sobotu 31.8. členovia folklórnej skupiny Jatelinka vystúpili v susednej obci Nemesvita o 11:45 krátkym vystúpením. V popoludňajších hodinách sa následne presunuli do obce Lesenceistvand, kde kultúrny program pokračoval. Vopred pripravená kultúrna vložka našej folklórnej skupiny Jatelinka nielen reprezentovala našu obec, ale i poriadne spestrila program dňa. Jazyková bariéra vôbec nehrala žiadnu rolu, ľudia sa spoločne zabávali, tancovali a nadšene sledovali ich vystúpenie.

Touto cestou by som sa rád poďakoval v prvom rade starostke obce Balatonederics Marike Töreky za pozvanie, nápomocnosť a ústretovosť poslankyni Kiss Evike a samozrejme všetkým členom folklórnej skupiny Jatelinka, ktorí obetovali jeden deň na reprezentáciu obce.

Mgr. Dávid Grosman