NÁVRH VZN č.2/2023

o určení školského obvodu základných škôl zriadených obcou Abrahám