NÁVRH Rozpočet obce Abrahám na rok 2024

Vyvesené dňa: 21.11.2023

Zvesené dňa: 2.12.2023