Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Abrahám

1. polrok 2022