Najnovšia epidemiologická situácia v Okrese

Vážení občania!

V uplynulom týždni došlo k vzostupu chorobnosti na COVID -19 v okrese Galanta o 30%, napriek tomu však naďalej ostávame v oranžovej farbe vďaka zaočkovanosti 50- ročných a starších osôb (aktuálne 67,4 %) za okres.

Ochorenia sa vyskytli najmä v kolektívoch predškolských a školských detí a u ich rodinných príslušníkov. K dnešnému dňu je v karanténe kvôli ochoreniu COVID-19 : 11 tried ZŠ a tri triedy MŠ. Z dôvodu vysokej chorobnosti detí v predškolských zariadeniach na iné diagnózy je prerušená prevádzka v 7 MŠ v okrese. V našej obci je zaočkovaných celkom 531 ľudí, čo je o 2 viac ako pred týždňom.

Počet zaočkovaných stúpa pomerne pomaly. Preto Vás znova prosím, aby ste sa tí, ktorým to zdravotný stav umožňuje dali proti vírusu COVID-19 zaočkovať.

Starosta

Porazme Covid