Nahláste stav vodomeru

Vážení občania,

žiadame tých odberateľov, ktorí neboli doma v čase odpisovania vody a ešte nenahlásili stav vodomerov, aby tak urobili najneskôr do pondelka, 24.7.2023. Stav vodomeru môžete nahlásiť osobne na obecnom úrade, na tel. číslach 0911 875 757, 031 785 72 20 alebo mailom na urad@abraham.sk

Nahlásiť stav vodomeru môžete aj prostredníctvom el. formulára.

Ďakujeme za pochopenie.