Nahláste stav vodomeru do konca januára

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste do konca januára nahlásili stav vodomerov, a to osobne na obecnom úrade, e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: urad@abraham.sk

Telefonicky: 031/785 72 20

Mobil: 0911 875 757

Tiež môžete využiť elektronický formulár: formulár pre nahlásenie stavu vodomeru

Ďakujeme