Nahlasovanie stavu vodomerov telefonicky a elektronicky

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste z dôvodu nových opatrení v čase výnimočného a núdzového stavu nahlasovali stavy svojich vodomerov na Ocú na č.t. 0317857220 alebo č.t. 0911875757 alebo mailom na urad@abraham.sk do 20.1.2021.

Rovnako môžete využiť elektronický formulár.

Ďakujeme za pochopenie.