Nahlásenie stavu vodomeru

Vážení občania, organizácie!

Ak odberáte vodu z obecného vodovodu, je potrebné vykonať v pravidelných polročných intervaloch odpis stavu vodomerov, na základe čoho vám bude vystavená faktúra za spotrebu vody. Z tohto dôvodu je potrebné sprístupniť vodomer obecným pracovníkom, ktorí odpis stavu vodomeru vykonajú.

V prípade, že nie je možné, z akéhokoľvek dôvodu, vykonať presný odpis stavu vodomeru, môže byť spotreba vody stanovená odhadom na základe predchádzajúceho obdobia.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý vidíte na tejto stránke.
Urobte tak len v prípade, že nebolo možné v stanovenom termíne vykonať presný odpis stavu vodomeru obecnými pracovníkmi.

Aktuálne poplatky za odber vody z obecného vodovodu, poplatok za prenájom vodomeru, ako aj poplatok za schválenie prípojky k obecnému vodovodu, nájdete v hlavnom menu, v sekcii Obecný úrad, pod názvom „sadzobník poplatkov“.

Pre nahlásenie stavu vodomera vyplňte formulár

    V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu odoslanie formulára zlyhá, kontaktujte nás, prosím, e-mailom alebo telefonicky.