Obecné múzeum v Abraháme – 14 rokov od založenia

V septembri uplynie 14 rokov od založenia obecného múzea. Po týchto 14 rokoch sa podarilo múzejnícke priestory rozšíriť a tým vznikli pekné priestory na nové expozície.

V priestoroch múzea nájdete expozície: národopis, vojenstvo, hasičstvo, školstvo, bytová a kultúrna expozícia, expozícia rodu Esterházyovcov a mnohé iné.

Náhľad do nových priestorov a pripravených expozícií si môžete prezrieť na priložených fotografiách, ale najkrajší zážitok určite budete mať pri osobnej návšteve múzea.

Vážení spoluobčania, navštívte naše múzeum a pripomeňte si časy minulé.

Tešíme sa na Vás.
L. Horváthová, správkyňa múzea