Uzavretie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vážení občania!

Obvodná lekárka MUDr. Madajová oznamuje občanom, ktorí majú uloženú zdravotnú dokumentáciu na Zdravotnom stredisku v Abraháme a doteraz neuzavreli zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s MUDr. Madajovou, že tak môžu urobiť počas ordinačných dní od 13.00 hod, alebo po dohode s lekárkou.

Ďakujeme za porozumenie.