MUDr. Madajová bude čerpať dovolenku

Vážení občania,

MUDr. Madajová všeobecná lekárka oznamuje, že v dňoch 23.12. – 31.12.2020 bude čerpať dovolenku.

Akútne stavy zastupuje MUDr. Kalašová Anna, tel.: 031/7846235.