Všeobecný lekár MUDr. Kovalík čerpá dovolenku

MUDr. Kovalík, všeobecný lekár bude v dňoch 27. až 29. 12. 2017 vrátane, čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Kalašová vo Veľkom Grobe.