Mudr. Harušincová, detská lekárka čerpá dovolenku

Mudr. Harušincová, detská lekárka oznamuje, že v dňoch 27. až 29.12.2017 vrátane bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Dolanová v Sládkovičove.