Možnosť pripomienkovať a žiadať zmeny existujúcich cestovných poriadkov

Obecný úrad  v Abraháme oznamuje  občanom že od 16.9.2019  do 30.9.2019 bude možné  zasielať požiadavky a pripomienky    občanov na  obecný úrad na úpravu súčasne  platných cestovných poriadkov, do ktorých  dopravca zohľadní časové  posuny  vlakov a  podľa možnosti  zosúladí  prestupy  na jednotlivých prestupových  uzloch. Platné cestovné  poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. Vaše požiadavky budú obecným úradom   zasielané do 30.9.2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi,  ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť našej  obce a  na vedomie TTSK,  odboru dopravná  obslužnosť.
Na požiadavky doručené  po stanovenom termíne  /30.9.2019/ nebude  prihliadnuté.

Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú  dopravu:

SAD Dunajská Streda, a.s. Bratislavská cesta  918/2,  929 13 Dunajská Streda
https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
email: ladziansky@sadds.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitriansky 5,  917 54 Trnava
https://arriva.sk//trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/
email:cp.arrivatrnava@arriva.sk

Ďakujeme za Vaše pripomienky.