Mimoriadne núdzové opatrenia – africký mor ošípaných

Vážení občania,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta v zastúpení MVDr.Miškovičovou nám zaslala – Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania – nariadené hlavným veterinárnym lekárom SR.

Je potrebné, aby sa s uvedenými opatreniami oboznámili najmä osoby/užívatelia poľovných revírov a chovatelia ošípaných.
Kompletné znenie opatrení nájdete v priloženom dokumente.