Milan Végh doporučená zásielka

Milan Végh má od 25.6.2021 do 12.7.2021 na Obecnom úrade v Abraháme uloženú doporučenú zásielku – doručenie do vlastných rúk. Zásielku si môže prevziať počas úradných hodín.