Milan Janík – smútočné oznámenie

Vážení občania.

Oznamujeme Vám, že vo veku  60 rokov života  zomrel náš spoluobčan Milan Janík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude  5.3.2024 (v utorok) o 16,00 hod. na obecnom cintoríne v Abraháme.

Pohrebná sv. omša bude o 15,30 hod. v rímsko-katolíckom kostole v Abraháme.

Touto cestou vyjadrujeme  smútiacej rodine úprimnú sústrasť.