Komunálne a drobné stavebné odpady v obci Abrahám porovnanie rokov 2018 a 2019

Vážení občania!

Pozrite si prosím správu, ktorá porovnáva úroveň vytriedenia komunálneho a drobného stavebného odpadu v rokoch 2018 a 2019 v obci Abrahám.

Venujte pozornosť najmä cenám stanoveným za uloženie týchto odpadov na skládku pre rok 2020.