Na Sviatok sv. Štefana nás navštívili koledníci Dobrej noviny

Na Sviatok sv. Štefana naše príbytky navštívili koledníci Dobrej noviny. Svojimi koledami nám nie len spríjemnili vianočné sviatky a pripomenuli dávne tradície, ale zároveň sa zapojili do projektu pomoci pre rozvojové krajiny.

Koledníci Dobrej noviny

Váš starosta Igor Németh