Knižnica bude otvorená od 2. decembra 2022

Vážení občania,

oznamujeme čitateľskej verejnosti a ostatným používateľom knižničných služieb, že Obecná knižnica v Abraháme po ukončení hĺbkovej revízie knižničného fondu bude otvorená dňom 2. decembra 2022, t. j. piatok.

Tešíme sa na Vašu návštevu.